06:56

หนังสือธรรมะ + เสียงอ่าน

หนังสือ ของสมเด็จพระสังฆราช (สกลมหาสังฆปริณายก)

หนังสือ ของพระสังฆราช จะเน้นการอธิบายถึงหลักธรรมที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามีเนื้อหาไม่ยาก และไม่ง่ายจนเกินไป ทั้งไม่ยาวและไม่สั้นจนเกินไปด้วย แต่ก็มีเนื้อหาเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจ คำสอนขั้นฐานเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างหนังสือที่ควรอ่านมาก ๆ คือ "วิธีสร้างบุญบารมี" ทำอย่างไร?

หนังสือ ของสมเด็จพระสังฆราช
หนังสือ ของสุทัสสา (ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม)

ผู้ เขียนนวนิยายอิงธรรมะ โดยมีพื้นฐานจากเรื่องจริงคือชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (วัดอัมพวัน) เป็นนิยายธรรมะที่อ่านแล้วสนุกมาก วางไม่ลง เช่นเรื่อง สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม, นารีผล, มักกะลีผล ี้ ถ้าใครไม่ชอบอ่านหนังสือธรรมะเพราะอาจคิดว่าน่าเบื่อ ให้มาลองอ่านนิยายกันดูครับ ผลงานคุณภาพจริง ๆ แนะนำอย่างมากครับ

หนังสือ ของสุทัสสา

หนังสือกฎแห่งกรรม

หนังสือกฎแห่งกรรม

เรื่อง จริงจากชีวิตผู้คนต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเจอกับตัวเอง ถึงอุปสรรคความทุกข์ยากของชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาชีวิตของพวกเขา เป็นหนังสือที่คณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ได้จัดทำถวายแก่หลวงพ่อเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 15 สิงหาคม ของทุกป

หนังสือ ของ อ.วศิน อินทสระ

รวมธรรมนิยายของ อ.วศิน เคล้าคลอประกอบดนตรีทำให้ฟังแล้วเพลิดเพลิน ภาษาสละสลวย สนุกดีครับ มีหลายเรื่อง เช่น "พระอานนท์พุทธอนุชา" , “ผู้สละโลก” , “พุทธจริยา” , “ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล” ฯลฯ ล้วนน่าติดตามทั้งสิ้น

หนังสือ ของ อ.วศิน

หนังสือ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

หนังสือ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ผล งานหนังสือของ ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) สร้างสรรผลงานให้กับชาวโลกนับร้อย ๆ เล่ม ตัวอย่างหนังสือที่รู้จักกันดี เช่น "พุทธธรรม", "ธรรมนูญชีวิต" มีให้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือของท่านได้ที่นี่

หนังสือ ของ พระชยสาโร ภิกขุ

หนังสือธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร
หนังสือธรรมเทศนาจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสต่างๆ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำสอนของท่านพระอาจารย์ ชยสาโร พิมพ์แจกเป็นธรรมทานแก่ผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสืออื่นๆที่ จัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆ อาทิ หนังสือของวัดป่านานาชาติ หนังสือของกลุ่มเพื่อนธรรมที่รวบรวมธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ชยสาโรเอาไว้อีกมากมาย

หนังสือ ของ พระชยสาโร

หนังสือ ของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

จิตภาวนา

หนังสือ ของ พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับบุคคลได้นำข้อธรรมไปพิจารณา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อฝึกหัดและปรับปรุงตนเองให้เข้าอยู่กับสภาวะโลก นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่ท่านได้เรียนรู้กับครูบาอาจารย์อีก หลายท่าน อาทิเช่น หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ขาว เป็นต้น

หนังสือ ของดังตฤณ

หนังสือ ของดังตฤณ

สารพัน หนังสือจากนักเขียนหนังสือชื่อดังที่ขายดีที่สุด เคยติดอันดับขายดีที่ 1 ติดต่อกันยาวนาน พิมพ์ซ้ำหลายสิบครั้งนับไม่ถ้วน มีแฟน ๆ ติดกันงอมแงมทั่วประเทศ เป็นแนวทางในการปลูกศรัทธาและปฏิบัติตามได้อย่างดีเยี่ยม


หนังสือน่าสนใจอื่นๆ

หน้าแรก | หน้าที่ 2

พระไตรปิฏก
Download พระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย และฉบับธรรมทาน
หนังสือ
โปรแกรมพิมพ์ไฟล์ให้เป็นอักษรเบล (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด)
ขอแนะนำโปรแกรมสำหรับผู้ต้องการพิมพ์หนังสือธรรมะ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

รวมไฟล์หนังสือหลวงปู่ดูลย์ download หนังสือ คลิ๊กที่นี่
หนึ่งในลูกศิษย์หลวงปู่มั่น พระอริยะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เสียงอ่านโดย คุณอนุสรณ์ ตรีโสภา (โจโฉครับ)

เสียงอ่าน "จิตคือพุทธะ"
Download เสียงอ่าน
ฟังเสียงอ่าน
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4

“ธรรมนิทานมหานิบาตชาดก เรื่อง ทศชาติ”
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) (Download แบบ text)
เรื่องราวของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์เสวยพระชาติต่างๆ เพื่อบำเพ็ญบารมี 10 อย่าง ตัวอย่างที่รู้จักกันดี เช่น พระมหาชนก, พระเวสสันดร เป็นต้น

นิยายรัก "ลีลาวดี" โดย ศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
นิยายที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม เป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวในสมัยพุทธกาล บรรยายในรูปแบบเสียงพากษ์เหมือนละคร
ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น
“ปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
อานาปานสติ วิถีแห่งความสุข (พระอาจารย์มิตซูโอะ)
Download เสียงอ่าน
ฟังเสียงอ่าน
ไฟล์ที่ 1
ไฟล์ที่ 2
ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4
ไฟล์ที่ 5
ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
ใต้ร่มกาสาวพักตร์
หนังสือ " ใต้ร่มกาสาวพักตร์ " โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
เสียงอ่าน "หลักเกณฑ์ผู้ที่จะบวช" new
โดย พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะบวช
(Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์
(Download โปรแกรม)
เป็นโปรแกรม อ้างอิงข้อมูลจากท่านพระพรหมคุณากรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
มิลินทปัญหา
(Download ไฟล์ word) (Download แบบ PDF)
ว่าด้วยการโต้ตอบปัญหาข้อธรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องธรรมพื้น ๆ จนถึงธรรมลึกซึ้ง ระหว่างพระนาคเสนกับพระเจ้ามิลินท์ (หมายเหตุ : เนื่องจากที่มาของเรื่องไม่ชัดเจน แต่เนื้อหามีประโยชน์มาก จึงควรศึกษาโดยการเทียบกับพระไตรปิฎกเป็นหลัก)
เสียงอ่านหนังสือ "คำสอนของพ่อ"
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
ให้เสียงโดย พระกฤช นิมฺมโล


เสียงอ่านชีวประวัติหลวงปู่ฝั้น และอาจาโรวาท
โดย พระตะวัน ปัญญาวชิโร จัดทำโดย เว็บสกลธรรม
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
พบพระ ต้นฉบับโดย ทพญ. ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง
เสียงอ่านหนังสือ พบพระ เล่าเรื่องราวสนทนาธรรม ที่มาธุดงค์ 14 ตอน
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
โอวาทธรรมพระอริยะ
เสียงอ่านโอวาทธรรมพระอริยะ เป็นธรรมะสั้น ๆ จากพระสายวัดป่า หลวงปู่มั่น ไฟล์ละ 2-3 นาที มี 23 รายการ (จากเว็บสกลธรรม)
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (Download ไฟล์.zip)
ปราชญ์แท้ ไม่คุยฟุ้งอวดตน คนดี ไม่เที่ยวยกสอพลอ
คนเก่ง ย่อมทะนงอย่างเงียบ คนชั่ว อวดรู้ดีทั่วภพ
คนโง่ อวดฉลาดมากมาย

ครั้งหนึ่ง ... ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ (Download PDF)
เกี่ยวกับประสบการณ์ครั้งหนึ่ง ในการอุปสมบทที่วัดป่าช่วงเข้าพรรษา กิจวัตรของพระวัดป่าเป็นอย่างไร ทำความเพียรอย่างไร ฯลฯ
ช้อปปิ้งบุญ (ขวัญ เพียงหทัย) (Download PDF)
หนังสือ ธรรมะเนื้อหาง่าย ๆ สบาย ๆ ผ่านตัวละครต่าง ๆ มีรูปน่ารัก ๆ ประกอบเล่ม เป็นธรรมะสำหรับชีวิตประจำวันทั่วไป ให้คุณเก็บสะสมบุญในทุก ๆ ที่ที่คุณอยู่ (จากเว็บเรื่อนธรรม)

พุทโธโลยี โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
(Download ไฟล์ .zip)

ธรรมบรรยายในโอกาสต่าง ๆ กันของหลวงพ่อจรัญ มารวมเล่มเป็นเรื่อง ๆ ให้ง่ายต่อการอ่าน
หนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ
(Download ไฟล์)
หนังสือการ์ตูน ชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
หนังสือการ์ตูน พระพุทธเจ้าชนะมาร
(Download ไฟล์)
หนังสือการ์ตูน พระพุทธเจ้าชนะมาร จัดทำโดยคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
หนังสือสวดมนต์ภาพการ์ตูน
พาหุง มหากา, พระคาถาชินบัญชร

(Download ไฟล์)
หนังสือสวดมนต์ภาพการ์ตูน มีทั้งแบบบาลี, คำแปลภาษาไทย และมีภาษาอังกฤษอีกด้วย จัดทำโดยคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ (เป็นโปรแกรมอ่านหนังสือเสมือนจริง)
พุทธวิธีคลายโศก
พุทธวิธีคลายโศก เพื่อเป็นกัลยาณมิตรคอยปลอบโยนท่านผู้อ่านที่มีความทุกข์โศก ให้หายทุกข์คลายโศก รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ วัดโสมนัสวิหาร
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) (Download ไฟล์ word)
พุทธวิธีชนะความโกรธ
รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ วัดโสมนัสวิหาร
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) (Download word)

“ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง” หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
(Download pdf)
ชีวิต ก็เหมือนกับดอกไม้ ร่วงแล้วเค้าก็กวาดเอาไปทิ้งขยะ ไม่มีสาระอีกต่อไป, ตัวเราอยู่ที่ไหน ไม่เจอหรอก เจอแน่คือความตาย เจอแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป และความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดเวลาที่ยังหายใจอยู่ (จัดทำโดย ชมรมกัลยาณธรรม)

บางแง่มุมในพุทธศาสนาแห่งชีวิต โดย อริโย ภิกขุ
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
ท่องนรกกับพระมาลัย โดย สนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
“วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว
(Download pdf) (Downloadไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
การเดินจงกรม การนั่งสมาธิภาวนา, ข้อควรสังเกตและระวังในขณะภาวนา, ภวังคจิต, การออกจากสมาธิภาวนา ฯลฯ (จัดทำโดย ชมรมกัลยาณธรรม)
พุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม
หนังสือที่น่าสนใจอย่างมาก รวบรวมหัวข้อในแง่มุมทางศาสนาต่าง ๆ ไว้ถึง 605 หัวข้อ และเป็นเพียงธรรมะสั้น ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ เลือกอ่านได้ตามใจชอบเลยครับ (หมายเหตุ : นำมาจากเว็บ 84000.org)
(อ่านหน้าเว็บ) (Download ไฟล์)

จิตสดใสแม้กายพิการ โดยอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม
ผู้ พิการเป็นอัมพาตเกือบทั้งตัว แม้แต่ขับถ่ายด้วยตัวเองก็ทำไม่ได้ ประสบความทุกข์แสนสาหัส แต่ ณ วันนี้เขามีความสุขมากกว่าก่อนเสียอีก
Download ไฟล์หนังสือ
ดูรายการสื่อทั้งหมดของ อ.กำพล (มีไฟล์วีดีโอ)

เสียงอ่านหนังสือ "พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์ "
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
ผลงานของ บรรจบ บรรณรุจิ
สำนักพิมพ์ DMG ไฟล์จาก www.dhamaforlife.com
เสียงอ่านหนังสือ "สันติวรบท"
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
ธมฺมวิตโกภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส
หนทางอันประเสริฐสู่ความสงบ โดยชมรมกัลยาณธรรม
ให้เสียงโดย พันโทธนกร เฟื้องฟุ้ง
แสงธรรมสู่โยนกนคร (Download pdf)
หนังสือ “แสงธรรมสู่โยนกนคร” โดยพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล (ลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของท่าน และวิธีการปฏิบัติวัปัสสนากรรมฐาน

นางแก้วคู่บารมี (เสียงอ่านนิยาย) เรียบเรียงโดยอังคาร
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
เป็นเรื่องเล่าของคู่บารมีของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ประกอบดนตรี)

หลวงปู่ฝากไว้ + เสียงอ่าน
หนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” โดยหลวงปู่ดูลย์
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) (Download pdf)
อริยธรรม (Download pdf)
โดย หลวงพ่อจรัญ หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ , วีรกรรมสมัยเด็กที่ทำกรรมต่าง ๆ ไว้และได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง และรวมเกร็ดคำสอนที่มีประโยชน์ในชีวิตของเรา ๆ ทุกคนอีกมากมาย
มุตโตทัย และชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หนังสือ “มุตโตทัย” โดยหลวงปู่มั่น และชีวประวัติของหลวงปู่มั่น
(มีเสียงอ่าน "มุตโตทัย" แต่คนละเวอร์ชั่นกับหนังสือ ที่หน้าฟังธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับ)

(Download pdf)
หลวงปู่เล่าเรื่อง โดยหลวงปู่เหรียญ วราลาโภ
(Download pdf)
จัดทำโดย ชมรมกัลยาณธรรม
ธรรมะรอบกองไฟ โดย ขวัญ เพียงหทัย
เป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อธรรมะต่าง ๆ แล้วอธิบายความได้อย่างครบถ้วนเข้าใจ สร้างเสริมความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น (จากเว็บเรื่อนธรรม)
(Download ไฟล์หนังสือ)
ศีลนำความสุขมาให้ (Download pdf)
โดย พระอาจารยสุรพจน์ สทฺธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ด้วยการนำเสนอให้เข้ากับกลุ่มเยาวชน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบ เนื้อหาของหนังสือได้อธิบายในเรื่องทำไมเราต้องมีศีล อานิสงส์ของศีล ศีลห้ามีอะไรบ้าง มีคุณประโยชน์อย่างไร ศีลแปดต่างกับศีลห้าอย่างไร เมตตามาจากไหน และตอนสุดท้ายสรุปการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ลองเปิดเข้าไปอ่านได้ภายในเล่ม
การ์ตูนกระปุกออมสิน (Download pdf)
การ์ตูนสำหรับเด็ก เรื่อง "กระปุกออมสิน"
ธรรมะทะลุโลก (Download pdf)
หนังสือรวบรวมคำสอนของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ฉบับพกพา อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของ วัดป่าภูผาสูง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม (Download ไฟล์ .zip)
หนังสือหลวงปู่ทา จารุธมฺโม พระอริยเจ้า ผู้มีธรรมงามพร้อม วัดถ้ำซับมืด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย วัดป่าภูผาสูง
ความรักความร้าย
เรื่องนิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ
(Download ไฟล์เสียง) (ฟังเสียงอ่าน)
ธรรมะแห่งความดับทุกข์
ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต
เสียงอ่านโดย ทพญ. ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง ไฟล์จากชมรมกัลยาธรรม
(Download เสียงอ่าน) (ฟังเสียงอ่าน)
วิปัสสนาภูมิ (Download pdf)
หนังสือ “ วิปัสสนาภูมิ ” เล่มนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่พุทธบริษัท ผู้จักดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดา เพื่อก้าวพ้นจากสังสารวัฎฎ์ จะได้ใช้เป็นหลักในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสี่
มหาราชายอดกตัญญู (Download pdf)
หนังสือ นี้คัดมาจากคำบรรยายของ พันเอกพิเศษทองคำ ศรีโยธิน ซึ่งบรรยายเรื่องพระในบ้าน ให้แก่ลูกโยคีที่ปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จากนั้นบริษัทโปรวิชั่นโดยคุณสมคิด ลวางกูร เห็นคุณค่า นำมาทำหนังสือ ... ส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงพระจริยาวัตรอันน่าประทับใจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อสมเด็จพระราชชนนี้นั้น เป็นตอนหนึ่งเล็ก ๆ ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้มีความจงรักภักดีและเห็นคุณค่าของคุณธรรมในครอบครัว ได้ช่วยกันจัดเล่มใส่ภาพออกมาเป็น “ มหาราชายอดกตัญญู ” เล่มนี้
พระนางปฏาจาราภิกษุณี
เสียงอ่านประวัติพระนางปฏาจาราภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะรับทุกข์มหันต์
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
เสียงอ่านวิมุตติรัตนมาลี (พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ. ๙))
มีตอนของ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร และ สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี
วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
(Download PDF)
หยุดใจให้ไร้อยาก (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี)
(Download pdf)
" หยุดใจให้ไร้อยาก" ฉบับพกพา ธรรมบรรยายชุดนี้ ท่านผู้มีจิตกุศลได้ถอดจากเทปธรรมบรรยายของหลวงพ่อ และได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้ว เพราะอ่านเข้าใจง่ายและมีสาระแห่งธรรมชัดเจน ในการแนะแนวทางการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ศิษย์ต้นของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
(Download pdf)
หนังสือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
(Download ไฟล์ .zip)
หนังสือชีวประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร ลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดทำโดยวัดป่าภูผาสูง
หนังสือ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
(Download ไฟล์ .rar)
หนังสือ ชีวประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ศิษย์ก้นกุฏิของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง จัดทำโดยวัดป่าภูผาสูง
ธรรมะเอกเขนก โดย ขวัญ เพียงหทัย
(Download PDF)
หนังสือรูปแบบนิทานธรรมะที่อ่านสบาย ๆ คล้ายชาดกต่าง ๆ เช่น เรื่องของพระเทวทัต, นางวิสาขา, พระมหาโมคคัลลานะ, อนาถปิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น
นานาธรรม
(อ่านหน้าเว็บ) (Download ไฟล์)
เป็นธรรมะสั้น ๆ แบบหัวข้อย่อย ของพระอริยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอาไว้อ่านเพื่อเตือนสติได้อย่างดียิ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น